huong-dan-may-vi-vai-nam

Hướng dẫn may ví vải nam

Admin 24/06/2020

Hướng dẫn cách may ví vải nam đơn giản và đẹp mắt được dịch và biên soạn bởi Saigon Craft Shop

Bước 1:

Chuẩn bị các ngăn nhỏ bên trái

Miếng A: (10.5cm x 11cm),

Miếng B: (10.5cm x 12.5cm)

Miếng C: (10.5cm x 14cm)

Miếng D: (10.5cm x 16cm)

Miếng E: (10.5cm x 18cm)

Gấp đôi các miếng vải theo chiều dài, (giữ nguyên chiều 10.5cm), ủi keo vải vào mặt trái các miếng vải.

Chú ý: keo vải được cắt nhỏ hơn 0.7cm (hoặc 1cm) của 3 chiều vải như hình.

Bước 2: Gấp đôi miếng vải, mặt phải úp vào nhau, may 1 đường phía dưới đường gấp. Sau đó lộn phải.

Bước 3: Xếp các miếng vải theo thứ tự như hình.

Bước 4: May dằn 1 đường bên phải và trái để đính các miếng vải trên vào nhau.

Bước 5: May bọc viền phía bên phải của khối vải như hình.

Bước 6: May ngăn dây kéo

Dây kéo: khoảng 10cm

Vải a: 2 miếng (10cm x 11cm)

Vải b: 2 miếng (15cm x 8 cm)

Vải được ủi keo như hình.

May vải a và b vào dây kéo:

Xếp ngăn túi lại như hình: 

May dằn đường bên tay phải và bọc mép vải bên tay trái như hình

Bước 7:

Miếng ngăn trong: 2 miếng (22cm x 9cm)

Đặt 2 phần ngăn nhỏ lên và may bọc viền phía trên như hình.

Miếng vải thân chính bên ngoài: 2 miếng (22cm x 10cm)

Đặt phần vừa viền xong lên thân chính và may viền như hình:

Và hoàn tất: